H2-05 Đường D8 - KĐT Thịnh Gia - P. Tân Định - TX. Bến Cát - T. Bình Dương.
038 402 4748
codienlanhthudaumot@gmail.com

Danh mục: Máy lạnh

9 bệnh thường gặp ở máy lạnh Funiki cũ

9 bệnh thường gặp ở máy lạnh funiki cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

4 lời khuyên khi chọn máy lạnh Electrolux cho từng không gian riêng biệt

8 bệnh thường gặp ở máy lạnh Hitachi cũ

8 bệnh thường gặp ở máy lạnh hitachi cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

5 dấu hiệu cần sửa board máy lạnh Electrolux

6 bệnh thường gặp ở máy lạnh Casper cũ

6 bệnh thường gặp ở máy lạnh casper cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

12 cách tiết kiệm khi lắp máy lạnh Daikin cho phòng không kín

4 bệnh thường gặp ở máy lạnh Nagakawa cũ

4 bệnh thường gặp ở máy lạnh nagakawa cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

6 lý do dàn lạnh máy lạnh LG bị đóng tuyết

6 bệnh thường gặp ở máy lạnh Sanyo cũ

6 bệnh thường gặp ở máy lạnh sanyo cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

6 lời khuyên khi chọn máy lạnh Aqua cho phòng khách

5 bệnh thường gặp ở máy lạnh Sharp cũ

5 bệnh thường gặp ở máy lạnh sharp cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

11 cách tiết kiệm khi lắp máy lạnh LG cho phòng không kín

9 bệnh thường gặp ở máy lạnh Daikin cũ

9 bệnh thường gặp ở máy lạnh daikin cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

4 dấu hiệu cần sửa board máy lạnh Sharp

8 bệnh thường gặp ở máy lạnh Aqua cũ

8 bệnh thường gặp ở máy lạnh aqua cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

12 cách tiết kiệm khi lắp máy lạnh Toshiba cho phòng không kín

7 bệnh thường gặp ở máy lạnh Electrolux cũ

7 bệnh thường gặp ở máy lạnh electrolux cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

4 lời khuyên khi chọn máy lạnh Samsung cho từng không gian riêng biệt

5 bệnh thường gặp ở máy lạnh Panasonic cũ

5 bệnh thường gặp ở máy lạnh panasonic cũ 1. Lỗi điều hòa chạy gây ra tiếng ồn bất thường, kêu to Khi máy nén chạy và phát ra tiếng ồn từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do có thể xuất phát từ một trong…
Read more

0384024748